Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN

JHGroomersupply handelt in kwalitatieve producten, optimale service,

verzorgde en snelle levering daarom is het belangrijk om goede afspraken te

maken alvorens u tot kopen overgaat per mail of via deze webshop.

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende een onderdeel van dit

bedrijf dan kunt u een e-mail sturen naar: info@jhgroomersupply.com

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via dit

bedrijf tot stand gekomen zijn. Alvorens de aankoopprocedure af te sluiten

worden deze algemene voorwaarden nogmaals aan de bezoeker getoond.

Indien u hiermee akkoord gaat is de overeenkomst ook bindend en kan na

aankoop niet verworpen of vervangen worden door uw eigen aankoop

overeenkomsten.

Via deze webshop verkoop ik producten waar ik 100% achter sta en die ik

uitvoerig zelf heb getest. Mocht u als klant toch nadelige werking ervaren,

gelieve dit dan te melden zodra de vaststelling plaatsvindt. Mogelijk kan de

oorzaak liggen aan het niet juist gebruik, of behandeling of onderhoud liggen.

Om de kans te vergroten dat u tevreden bent met uw aankoop vragen wij

uitdrukkelijk gebruik te maken van ons gratis advies. Bij de minste twijfel

betreffende de toepassing en/of werking van de aangeboden producten

neemt u gewoon contact met ons op, voorkeur per e-mail.

*Algemene voorwaarden gaan in vanaf het moment dat u een aankoop

plaatst via mail of de online webshop.

Controle op uw aankoop

Nadat u een bestelling plaatst krijgt u een bevestiging ter controle van de

gegevens die uzelf hebt inbracht.

Op de orderbevestiging staan de volgende gegevens vermeld:

- uw adres- en contact gegevens, eventueel een afwijkend afleveradres;

- uw bestelde producten, met prijs per product;

- eventueel bijkomende verzendkosten

- het totaalbedrag inclusief BTW, vermelding van het BTW bedrag;

- de gekozen betaalmethode; - het nummer en datum van uw bestelling;

- de referentie gegevens waar u terecht kunt voor vragen;

Mocht u op dat moment zien dat u een verkeerd artikel hebt besteld, neem

dan onmiddellijk contact met ons op. Wij kunnen de bestelling dan voor u

wijzigen.

Prijs

De gepubliceerde prijs is vermeld in euro , exclusief het geldende BTW

percentage. Indien door onvoorziene omstandigheden de bestelde goederen

niet leverbaar zijn, stellen wij u hiervan in kennis. Als een vervangende

aankoop niet mogelijk is storten wij u de eventueel betaalde sommen

 

onmiddellijk terug. In overeenstemming met de E-commerce richtlijn inzake

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op "online services" (Richtlijn

van de Raad 2002/38/EG) geldt het Nederlandse BTW-percentage voor alle

landen behorende tot de Europese Unie (EU), aangezien JHGroomersupply in

Nederland is gevestigd. EU-bedrijven zijn vrijgesteld van BTW indien zij hun EU

BTW-nummer verschaffen. Bedrijven en inwoners van niet-EU-landen zijn

vrijgesteld van BTW.

Intracommunautaire leveringen Indien u wenst in te kopen met vrijstelling

van BTW, dient u een account aan te maken en een mail te sturen naar

info@jhgroomersupply.com met de vermelding van uw BTW nummer. Nadat

wij uw BTW nummer op geldigheid hebben gecontroleerd zal dit bij uw

gegevens geregistreerd worden en kunnen wij toekomstige bestellingen

zonder BTW leveren. Het is niet mogelijk om BTW terug te geven op eerder

geplaatste bestellingen.

Betaling

Het volledige bedrag van uw bestelling dient op onze rekening te zijn

bijgeschreven voordat wij uw bestelling verzenden. Afhalen is helaas niet

mogelijk.

Kredietverlening

JHGroomersupply werkt niet volgens kredietverlening.

Levertijd

Indien de betaling is ontvangen probeer ik uw bestelling zo spoedig mogelijk

te verzenden. Het is mogelijk dat een artikel is uitverkocht. Ik zal u daarvan

via e-mail in kennis stellen. In goed onderling overleg kan de levering

uitgesteld worden totdat de bestelling compleet is, het uitverkochte artikel

nageleverd worden, vervangen worden door een ander gelijkwaardig artikel,

of het geld teruggestort worden. JHGroomersuppl behoudt zich het recht voor

om deelleveringen uit te voeren, zodat een bestelling in twee of meer

zendingen verzonden kan worden indien een product niet op voorraad is.

Tenzij u bij de bestelling aangeeft dat dit niet wenselijk is, dan wachten wij

met verzenden tot de bestelling compleet in één keer leverbaar is.

Verzendkosten

Per bestelling worden verzendkosten berekend. Tijdens het bestelproces

worden de verzendkosten toegevoegd aan het totaalbedrag, voordat u de

bestelling definitief plaatst. De verzendkosten staan op de orderbevestiging

en factuur vermeld.

Garantiebepalingen

JHGroomersupply geeft een garantie op de door haar geleverde producten,

waarbij wij ervan uitgaan dat de producten op de juiste manier worden

toegepast en bewaard. De duur van de garantie is wettelijk bepaald. Deze

garantie bestaat uit de vervanging van producten welke, buiten de schuld

van de consument, ongebruikelijke beschadigingen vertonen. Indien binnen

 

30 dagen na aflevering ongebruikelijk beschadigingen aan het product

ontstaan, welke aantoonbaar te wijten zijn aan het product, zal

JHGroomersupply een vervangend product toesturen. Garantie is wettelijk

geregeld. De wettelijke garantie bedraagt minimaal 1 jaar. Sommige

producenten geven een langere fabrieksgarantie. Bij twijfel hierover kunt u

altijd contact opnemen met JHGroomersupply Voor alle producten die u bij

JHGroomersupply kocht kunt u de gehele levensduur van het product terecht

voor ondersteunende informatie en advies via e-mail:

info@jhgroomersupply.com

Beschadiging tijdens transport

JHGroomersupply is verantwoordelijk voor mogelijke beschadiging van de

producten tijdens het transport. Na aflevering van het product, en acceptatie

door de klant, neemt de klant deze verantwoordelijkheid over. Dit is bij wet

geregeld. Controleer de zending altijd op eventuele beschadigingen, voordat

u het pakket accepteert. Weiger de zending als er schade is. Als u ons

hierover inlicht, zullen wij snel voor een nieuwe levering zorgen. Neem bij

problemen altijd direct contact met ons op.

Bedenkingperiode

Als koper heeft u tot 7 dagen, na bestelling van het product, het recht de

bestelling ongedaan te maken. Zelfs zonder opgaven van reden, al is dat

leerzame informatie voor onze toekomst. Het beste annuleert u uw bestelling

via e-mail. Dit is snel en overzichtelijk voor beide partijen. Annuleer uw

bestelling via e-mail aan info@jhgroomersupply.com met opgave van de

referentiegegevens. De bedenkingsperiode is ook van toepassing voor reeds

ontvangen aankopen. Deze reeds ontvangen artikelen kunnen teruggezonden

worden. U dient dan te retourneren in de originele, ongeopende verpakking.

Het risico en de kosten voor deze retour zijn voor rekening van de klant, tenzij

het om foutief geleverde goederen gaat. Het bedrag van zendingen worden

teruggestort op uw rekening binnen 30 dagen na ontvangst van de

geretourneerde goederen.

Vragen en klachten

Alle vragen, opmerkingen, advies, product informatie enz. kunnen gesteld

worden per mail op info@jhgroomersupply.com ook voor vragen en/of

klachten betreffende gedane aankopen/bestellingen, met vermelding van het

referentienummer en klant gegevens. De inspanningen die wij leveren om een

product bij een tevreden klant te krijgen zijn dusdanig groot, dat wij kosten

nog moeite besparen om deze tevreden relatie ook te bewaren.